Deutsch
English
Italiano
Hungarian
Menu Mobile

Menu

 

Adatvédelmi nyilatkozat

1. Adatvédelmi kitekintő

Általános megjegyzések
Az alábbi megjegyzések egyszerű áttekintést adnak arra vonatkozóan, hogy mi történik az Ön személyes adataival, ha meglátogatja weboldalunkat. Személyes adatnak számít minden olyan adat, amellyel az Ön személye azonosítható. Az adatvédelem témájával kapcsolatban részletes információkat az ezen szöveg alatt feltüntetett adatvédelmi nyilatkozatunkban talál.

Adatrögzítés a weboldalunkon
Ki a felelőse az ezen a weboldalon történő adatrögzítésnek?
Az adatfeldolgozást ezen a weboldalon annak üzemeltetője végzi, akinek kapcsolatfelvételi adatait ezen weboldal Impresszum menüpontjában találja.

Hogy történik az adatok rögzítése?
Az Ön adatainak a begyűjtése egyrészt úgy történik, hogy Ön megadja nekünk azokat. Itt olyan adatokról lehet szó például, amelyeket Ön egy kapcsolatfelvételi űrlapban megad. Más adatok esetében azok IT-rendszerünk általi rögzítése a weboldal meglátogatásakor automatikusan történik. Ezek leginkább technikai adatok (pl. a böngésző típusa, az operációs rendszer vagy az oldal felkeresésének időpontja). Ezen adatok rögzítése automatikusan történik, amikor Ön megnyitja a weboldalunkat.

Mihez használjuk az Ön adatait?
Az adatok egy részét azért gyűjtjük be, hogy biztosítsuk a weboldal hibamentes rendelkezésre állását. Az egyéb adatok az Ön felhasználói magatartásának elemzéséhez használhatók.

Milyen jogai vannak Önnek az adataira vonatkozóan?
Önnek mindenkor jogában áll térítésmentesen információt kérni eltárolt személyen adatainak eredetére, címzettjére vagy céljára vonatkozóan. Ezen kívül joga van kérni ezen adatok helyesbítését, letiltását vagy törlését. Ezzel, valamint az adatvédelem témájával kapcsolatos további kérdéseivel bármikor bizalommal fordulhat hozzánk az Impresszum menüpontban megadott címeken. A továbbiakban megilleti Önt az illetékes felügyeleti szervnél történő panasztétel joga.

Adatelemző eszközök (toolok) és harmadik szolgáltatók eszközei
Weboldalunk felkeresésekor sor kerülhet az Ön böngészési magatartásának statisztikai célú kiértékelésére, amely mindenek előtt Cookie-k és úgynevezett elemzőprogramok segítségével történik. Böngészési magatartásának elemzése általában névtelenül történik; a böngészési magatartás nem visszavezethető Önhöz. Ezen elemzéseket Ön elutasíthatja vagy bizonyos eszközök (toolok) használata nélkül megakadályozhatja. Ezzel kapcsolatban részletes információkat az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban talál.

Ezen elemzéseket Ön elutasíthatja. Az elutasítás lehetőségeire vonatkozóan az adatvédelmi nyilatkozatban talál tájékoztatást.

2. Általános megjegyzések és kötelező információk

Adatvédelem
Ezen oldalak üzemeltetői az Ön személyes adatainak védelmét nagyon komolyan veszik. Személyes adatait bizalmasan, és a törvényben foglalt adatvédelmi előírásoknak, valamint adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően kezeljük.

Ezen weboldalak használata során különböző személyes adatok gyűjtésére kerül sor. A személyes adatok olyan adatok, amellyel az Ön személye azonosítható. Az említett adatvédelmi nyilatkozat kifejti, hogy mely adatok kerülnek begyűjtésre, és hogy azokat mire használjuk, illetve hogy a felhasználásra hogyan és milyen célból kerül sor.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az internetes adatátvitel (pl. az elektronikus levelezés) során biztonsági rések keletkezhetnek. Az adatoknak a harmadik személyek általi hozzáféréstől való hiánytalan védelme nem lehetséges.

A felelős szervezet megnevezése
Az ezen a weboldalon történő adatfeldolgozásért felelős szervezet:

Unique Alpine AG
Rennweg 27
85435 Erding
Németország
Telefon: +49 8122 99 98 14-0
E-Mail: info(at)unique-alpine.com

A felelős szervezet az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt dönt a személyes adatok (pl. név, e-mail-címek stb.) feldolgozásának céljáról és eszközeiről.

Az adatfeldolgozáshoz való hozzájárulás visszavonása
Sok adatfeldolgozási folyamat csak az Ön kifejezett engedélyével lehetséges. A korábban megadott engedély bármikor visszavonható. Ehhez mindössze az szükséges, hogy az erre irányuló kérését e-mailben küldje el nekünk. A visszavonásig történt adatfeldolgozás jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Panasztételi jog az illetékes felügyeleti szervnél
Az adatvédelmi jog megsértése esetén az érintett személyt megilleti az illetékes felügyeleti szervnél történő panasztétel joga. Az adatvédelmi jogi kérdésekben illetékes felügyeleti szerv annak a szövetségi tartománynak a tartományi adatvédelmi megbízottja, ahol vállalatunk székhelye található. Az adatvédelmi megbízottak listája, valamint kapcsolatfelvételi adataik az alábbi linken érhetők el: www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Az adatátvihetőség joga
Önnek joga van azon adatoknak a saját maga vagy harmadik személyek számára egy szokásos, géppel olvasható formátumban történő elküldetésére, amelyeket mi az Ön beleegyezése alapján vagy egy szerződés létrejöttével automatikusan feldolgozunk. Amennyiben Ön az adatok egyéb felelős személynek történő közvetlen továbbítását kéri, akkor arra csak abban az esetben kerülhet sor, ha az technikailag megvalósítható.

SSL-, ill. TSL-titkosítás
Ez az oldal biztonsági okokból, valamint a bizalmas tartalmak, például az Ön által nekünk, mint az oldal üzemeltetőinek küldött megrendelések vagy ajánlatkérések közvetítésének védelme céljából SSL-, ill. TSL-titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot arról ismerheti fel, hogy a böngészője címsorában a „http://” helyett a „https://” jelenik meg és a böngésző sorában egy lakat szimbólum is látható.

Ha az SSL-, ill. TSL-titkosítás aktív, akkor a hozzánk eljuttatott adatok harmadik személyek által nem láthatók.

Információ, letiltás, törlés
A hatályos törvényi előírások keretén belül Önnek mindenkor joga van térítésmentesen információt kérni tárolt személyes adataira, azok eredetére és címzettjére, valamint az adatfeldolgozás céljára vonatkozóan, ill. adott esetben joga van kérni ezen adatok helyesbítését, tiltását vagy törlését is. Ezzel, valamint a személyes adatok témájával kapcsolatos további kérdéseivel bármikor bizalommal fordulhat hozzánk az Impresszum menüpontban megadott címeken.

A reklámot tartalmazó e-mailek lemondása
A közzétételi kötelezettség keretében nyilvánosságra hozott kapcsolati adatoknak a nem kifejezetten kért reklámok és információs anyagok küldéséhez szükséges használatát kifejezetten elutasítjuk. A kéretlen rekláminformációk spam üzenetekben való küldése esetén az oldalak üzemeltetői kifejezetten fenntartják a jogi lépések megtételének jogát.

3. Adatvédelmi megbízott

Törvényileg előírt adatvédelmi megbízott
Vállalatunk kirendelt adatvédelmi megbízottja:

Unique Alpine AG
Stefan Holme
Rennweg 27
85435 Erding
Németország
Telefon: +49 8122 99 98 14-300
E-Mail: sth(at)unique-alpine.com

4. Adatrögzítés a weboldalunkon

Cookie-k
Az internetes oldalak helyenként úgynevezett Cookie-kat használnak. A Cookie-k semmiféle károkat nem okoznak az Ön számítógépén és nem tartalmaznak vírusokat. A Cookie-k arra szolgálnak, hogy ajánlatunkat még inkább felhasználóbaráttá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyük. A Cookie-k kisméretű szöveges fájlok, amelyeket az Ön böngészője elment és a számítógépén tárol.
Az általunk használt legtöbb Cookie feltétlenül szükséges, úgynevezett „munkamenet” Cookie. Ezek az oldal bezárását követően automatikusan törlődnek. Más Cookie-k addig tárolódnak az eszközön, amíg Ön nem törli azokat. Ezek a Cookie-k lehetővé teszik számunkra böngészőjének újbóli felismerését a következő látogatás alkalmával.

Böngészőjét úgy is beállíthatja, hogy az tájékoztassa Önt a Cookie-k használatáról és így azokat Ön csak egyedi esetekben engedélyezi, továbbá lehetősége van a Cookie-k elfogadásának bizonyos esetekben vagy általánosságban történő kizárására, valamint azoknak a böngésző bezárásakor történő automatikus törlésének aktiválására. A Cookie-k deaktiválásával ezen weboldal működésében korlátozások léphetnek fel.

Az elektronikus kommunikációs folyamathoz vagy bizonyos, Ön által kívánt funkciók (pl. kosárfunkció) rendelkezésre állásához szükséges Cookie-k mentése az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikke 1. bekezdésének f pontja szerint történik. A weboldal üzemeltetőjének szolgáltatásainak technikailag hibátlan és optimális rendelkezésre állásának biztosítása céljából jogos érdeke fűződik a Cookie-k tárolásához. Amennyiben más Cookie-k (pl. a böngészési magatartás elemzéséhez szükséges Cookie-k) is tárolásra kerülnek, úgy azok kezelését ezen adatvédelmi nyilatkozat külön tárgyalja.

Naplófájlok
Az oldal fenntartója automatikusan gyűjti és úgynevezett naplófájlokban tárolja azokat az információkat, amelyeket az Ön böngészője automatikusan közvetít számunkra. Ezek a következők:

  • A böngésző típusa és verziója
  • Az alkalmazott operációs rendszer
  • URL-cím
  • A számítógép-hálózatra csatlakozó eszköz állomásneve (host name)
  • A szerverhez csatlakozás időpontja
  • IP-cím

Ezen adatok más adatforrásokkal történő összevonására nem kerül sor.
Az adatfeldolgozás alapja az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikke 1. bekezdésének b pontja, amely engedélyezi az adatok szerződéskötés vagy szerződéses intézkedések céljából történő feldolgozását.

Kapcsolatelvételi adatlap
Amennyiben Ön a kapcsolatfelvételi adatlapon keresztül küld nekünk ajánlatkérést, úgy az abban megadott adatait, az Ön által ott megadott kapcsolattartási adatokat is beleértve, az ajánlatkérés feldolgozása céljából, ill. az ahhoz kapcsolódó kérések esetére tároljuk. Ezeket az adatokat az Ön beleegyezése nélkül nem adjuk tovább.
A kapcsolatfelvételi adatlapban megadott adatok feldolgozása így kizárólag az Ön beleegyezése alapján történik (GDPR 6. cikk 1. bekezdés a pont). Ezen beleegyezését Ön bármikor visszavonhatja. Ehhez mindössze az szükséges, hogy az erre irányuló kérését e-mailben küldje el nekünk. A visszavonásig történt adatfeldolgozási folyamatok jogszerűségét a visszavonás nem érinti.
Az Ön által a kapcsolatfelvételi adatlapban megadott adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, vissza nem vonja a tároláshoz adott beleegyezését vagy az adattárolás célja megszűnik (pl. kérelmének feldolgozása megtörtént). A kényszerítő törvényi rendelkezések - különösen a megőrzési határidőre vonatkozóan - változatlanul maradnak.

5. Beépülő modulok (pluginek) és eszközök (toolok)

Google Web Fonts
Ez az oldal az írásmód egységes megjelenítése céljából a Google által rendelkezésre bocsájtott úgynevezett Web Fonts betűkészleteket használja. Egy oldal lekérésekor a szövegek és írásmódok megfelelő megjelenítése érdekében a böngészője betölti a szükséges betűkészleteket (Web Fonts) a gyorsítótárba (cache).

Ebből a célból az Ön által használt böngészőnek kapcsolódnia kell a Google szervereihez. A Google így szerez tudomást arról, hogy weboldalunkat az Ön IP-címéről keresték fel. A Google Web Fonts használatának célja online ajánlataink egységes és megnyerő megjelenítése, melyhez a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f pontja értelmében jogos érdekünk fűződik.

Amennyiben böngészője nem támogatja a Web Fonts használatát, úgy számítógépe a standard betűkészletet használja.
A Google Web Fontsra vonatkozóan további információkat a developers.google.com/fonts/faq linken és a Google adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://policies.google.com/privacy.

6. Adatelemző eszközök (toolok) és reklámok

A Matomo szoftver használata
Az adatok gyűjtése és tárolása ezen a weboldalon a GDPR 6. cikke 1. bekezdése f pontjának megfelelően, a felhasználói magatartás statisztikai célú elemzéséhez fűződő jogos érdekünk alapján, optimalizálási és marketing célokból történik a webes elemző szoftver, a Matomo (www.matomo.org) használatával, amely az InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Új-Zéland („Matomo”) egyik szolgáltatása. Ezekből az adatokból ugyanazon célból titkosított felhasználói profilok is létrehozhatók és kiértékelhetők. Ehhez Cookie-k használhatók. A Cookie-k olyan kisméretű szöveges fájlok, amelyek az oldal látogatója által használt internetes böngésző gyorsítótárában tárolódnak. A Cookie-k lehetővé teszik többek között az internetes böngésző ismételt felismerését. A Matomo technológiával begyűjtött adatok (az Ön titkosított IP-címét is beleértve) feldolgozása a szervereinken történik.

A Cookie által a titkosított felhasználói profilban létrehozott információkat nem használjuk ezen weboldal látogatójának személyes azonosítására és nem kapcsoljuk össze a fedőnév viselőjének személyes adataival.

Amennyiben Ön ezen adatok tárolásával és kiértékelésével nem ért egyet, úgy a tárolást és felhasználást egy kattintással bármikor visszavonhatja. Ebben az esetben egy ún. Opt-Out-Cookie kerül a böngészőjébe, melynek következtében a Matomo semmilyen adatot nem fog begyűjteni. Kérjük vegye figyelembe, hogy a Cookie-k teljeskörű törlésének következtében az Opt-Out-Cookie is törlődik, így azt Önnek adott esetben ismételten aktiválnia kell.